Lektorisanje

Lektorisanje

American Spirit nudi usluge lektorisanja:
  • Dokumenata
  • Naučnih radova
  • Knjiga na engleskom jeziku