Congratulations!

Darko, Jasmina i Nikola će se ubrzo pridružiti svom dedi Gavrilu u Jacksonvill na Floridi. Uz pomoć American Spirit ova porodica će ponovo biti zajedno. Naša agencija je pomogla pri popunjavanju formulara, sakupljanju dokumentacije i obraćanja na pravu adresu kako bi Darko, Jasmina i Nikola legitimno ušli u USA sa pravom nosioca Zelene Karte. Hey! […]

0 comments