– Dokumenata
– Naučnih radova
– Knjiga na engleskom jeziku